Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Personuppgiftsansvarig är:

Pensionat Söderåsen
Allarp 842
264 53 Ljungbyhed
Sverige

Org. Nr. 730705-2014
Tel: + 46 722 477 444
Mail: info@pensionatsoderasen.se

Vad samlar vi in och varför?

Vi samlar in följande uppgifter av dig som kund: namn, telefonnummer, e-post samt adress om bokningen ska faktureras. Vi kan även komma att samla in information om eventuella allergier/specialkost.
Detta gör vi för att du ska kunna få en så bra upplevelse som möjligt när du besöker oss.

Du lämnar själv informationen till oss när du gör en bokning via vår hemsida, via mejl eller telefonkontakt. När du mejlar oss sparar vi konversationen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt vid denna och eventuellt senare bokningar eller reklamationer.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda mejladresser för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring tex genom länk i nyhetsbrev.

Informationen samlas bara in med ditt samtycke. Informationen lagras och bearbetas på ett säkert sätt. Vi säljer, delar, eller återskapar aldrig din personliga information, med undantag för vad som framgår ovan eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut.

Cookies används på sidan för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos oss så att du slipper fylla i dina kontaktuppgifter vid återkommande bokningar.

Genom att göra en bokning hos oss samtycker kunden till att Pensionat Söderåsen behandlar uppgifterna för det ändamål som anges ovan.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 3 år från det att din senaste bokning genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna. I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag).

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster.

Dina rättigheter till uppgifter om dig

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell bokning som inte är genomförd eller avslutad kommer uppgifterna raderas inom en månad efter att denna slutförts.

Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Välkommen till Sveriges sydligaste vildmark!

Ni kan hitta svaren till de vanligaste frågorna i vår FAQ.

Följ oss på

Sociala Medier